Jeugdzorg zaak = specialisten zaak

ESW Advocaten staat voor u klaar.
Deskundig en betrokken.

Jeugdzorg Advocaat Den Haag

Jeugdzorg

Wanneer u als ouder of uw kind in aanraking komt met politie of justitie, of wanneer er vanuit andere hoeken signalen komen dat er risico’s zijn die een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van uw kind, kan het zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming of een Jeugdzorginstelling wordt ingeschakeld. Deze instanties kunnen van oordeel zijn dat uw kind zodanig opgroeit dat deze in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en maatregelen nodig zijn ter bescherming van uw kind. Hiervoor kunnen zij een verzoek indienen bij de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, uit huis te laten plaatsen of in het uiterste geval het gezag van u als ouder te laten beëindigen.

Dit zijn maatregelen die niet alleen een enorme impact hebben op u als ouder, maar ook op uw gezin en het welzijn van het betreffende kind. De Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorginstellingen zetten de stap naar de kinderrechter steeds vaker en in een vroeger stadium. Zonder volledig onderzoek van gezinsvoogden en gedragsdeskundige naar alle mogelijke alternatieven worden maatregelen toegewezen. Het is echter in het belang van uw kind, welk belang wij ten alle tijden vooropstellen, dat alle alternatieven onderzocht zijn voordat deze ingrijpende maatregelen genomen worden. Het is dan van belang de kinderrechter alternatieven aan te dragen.

OTS/UHP

Dreigt uw kind onder toezicht gesteld te worden of uit huis geplaatst te worden? Heeft u als ouder te horen gekregen dat er voornemens zijn om uw gezag te laten beëindigen? Bent u het niet eens met de werkwijze van de jeugdzorginstelling? Neemt u dan contact met ons op.

Onze advocaten kunnen u en uw kind op al deze gebieden bijstaan. Het maakt daarbij niet uit of een verzoek al is ingediend of dat men voornemens is om een dergelijk verzoek in te dienen. Wij kunnen u en uw kind met raad en daad bijstaan, uitleg geven over het verloop van de procedure en samen met u de belangen van uzelf en uw kind zo goed mogelijk behartigen bij de kinderrechter.

Neem direct vrijblijvend contact op met onze betrouwbare, betrokken en ervaren jeugdzorg advocaten om te zorgen dat de rechten van u en uw kind in overweging worden genomen.

Speelt uithuisplaatsing of onder toezichtstelling bij u?

Bel 070-3306633 om vrijblijvend uw zaak te bespreken.

Neem contact Op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.