Bijstand gestopt? Bijstandsuitkering advocaat nodig?

ESW Advocaten staan 24/7 voor u klaar!
Deskundig, Betrokken en Effectief

Advocaat Den Haag

Is of wordt uw bijstandsuitkering afgewezen of stopgezet?

De sectie Sociale Zekerheid van advocatenbureau ESW Advocaten staat clienten bij die het risico lopen dat hun bijstands uitkering wordt stopgezet, of erger, wordt teruggevorderd.

Wij begrijpen goed dat u afhankelijk bent van uw sociale uitkering. Voor u is het een nachtmerrie als deze wordt gestopt of dreigt te worden gestopt.

Gelukkig hebben onze bijstandsuitkering advocaten al vaker met dit bijltje gehakt. Zij hebben al vele mensen geholpen hun uitkering te behouden. En zelfs beslissingen helpen terugdraaien van de gemeente of de sociale recherche.

Het is echter wel belangrijk dat u snel contact opneemt als stopzetting of terugvordering van uw uitkering dreigt. Ook als u verdacht wordt van uitkeringsfraude.

Instanties die hier over gaan houden zich strak aan beslissing en bezwaar termijnen, van doorgaans 6 weken. Dit doen zij om te voorkomen dat uw zaak erg lang wordt gerekt. Daarmee benadelen zij u. Dus neem snel actie, voor het te laat is!

  • De bijstandsuitkering advocaten van ESW Advocaten kantoor kunnen u bij staan met:
  • Bezwaar maken tegen beslissingen van de Sociale Dienst of de gemeente
  • Adviseren bij onderzoek en verhoor door bijvoorbeeld de Sociale Recherche
  • in beroep gaan tegen beslissingen die niet goed uitpakken voor u.

Bijstandsuitkering stopgezet of afgewezen?

Wanneer uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgewezen, uw uitkering is opgeschort, stopgezet of wordt teruggevorderd, neem dan zo snel mogelijk contact op met een Bijstandsuitkering Advocaat. Wanneer U er snel bij bent, kan een Bijstandsuitkering Advocaat u beter en sneller bijstaan bij het maken van bezwaar tegen het besluit van de gemeente of sociale dienst. Wij dienen namens u een bezwaarschrift in en staan u bij tijdens de hoorzitting bij de gemeente.

In beroep gaan tegen beslissing sociale dienst of gemeente

Wordt het bezwaar afgewezen, dan staat binnen zes weken de gang naar de rechter open. Wij kunnen namens u beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar en u bijstaan tijdens de zitting bij de bestuursrechter.

Kosten rechtsbijstand van de Bijstandsuitkering Advocaten

De kosten voor juridische advisering door ESW Advocaten worden in vrijwel alle gevallen volledig betaald uit de Bijzondere Bijstand en / of is gebaseerd op pro deo rechtshulp (gesubsidieerde rechtsbijstand). Uiteraard zullen wij dit voor u vaststellen voordat wij voor u gaan werken, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Neem contact Op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.